Norlandia Förskolor Skogsgläntan

Norlandia Förskolor Skogsgläntan erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Skogsgläntan ligger i centrala Farsta och erbjuder 37 förskoleplatser fördelade på två avdelningar. Skogsgläntan är inrymd i en modern fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor gård med planteringar, utomhusleksaker och klätterställningar där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker. 

Vår inriktning är hållbarhet där vår undervisning präglas av ekologi, kultur, ekonomi och socialt samspel. Vi arbetar enligt ett långsiktigt tidsperspektiv där barnen, vårdnadshavare och pedagoger är medskapare av en hållbar framtid. Både lokalt såväl som globalt.   

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.